Word vriend van Monet

Voor 25 euro per jaar word je vriend van Monet! Je krijgt daar natuurlijk wat voor terug zoals de nieuwsbrief, het boekje Monet in Zaandam en een rondwandeling met introducé.

Meer geven mag ook: voor 100 euro krijg je er het boekje Gedichten en foto’s en een heuse VIP- middag tijdens de Zomer van Monet in 2021 bij.

Sowieso worden al onze vrienden uitgenodigd voor lezingen en bijzondere evenementen. Als vriend lever je een onmisbare bijdrage aan onze stichting. Een kleine moeite wat voor ons heel veel betekent.

Stuur een mail naar info@monetinzaandam.nl  en word vriend van Monet! Of maak direct je bijdrage over op NL 76 RABO 0105 0010 90 t.n.v. Stichting Monet in Zaandam o.v.v. ‘vriend’.

Donaties zijn altijd van harte welkom. De gift is aftrekbaar van de belasting dankzij onze ANBI-status (Algemeen Nut Beoogde Instelling). Uw donatie kunt u storten op NL76 RABO 0105 0010 90 t.n.v. Stichting Monet in Zaandam onder vermelding van ‘donatie’.