Organisatie

De ‘Stichting Monet in Zaandam’ is 12 mei 2010 opgericht. Doelstelling: ‘Monet op de kaart te zetten van Zaandam’ en ‘Zaandam op de kaart te zetten van Monet’.

Bestuur

Voorzitter Els Bakker (voorzitter@monetinzaandam.nl), secretaris Jan de Bruin (secretaris@monetinzaandam.nl) en penningmeester Jeroen van der Tol (penningmeester@monetinzaandam.nl).

Kantoor

De dagelijkse gang van zaken van de Stichting Monet in Zaandam ligt in handen van Simone Ronchetti, info@monetinzaandam.nl.